Tugas Wasit Dalam pertandingan Sepak Bola

 Wasit sepak bola
Dalam setiap pertandingan sepak bola terdapat satu orang wasit yang bertugas, dan dibantu oleh 2 orang penjaga garis.

Wasit utama bertugas  memimpin jalannya agar bertandingan berjalan lancar dan taat pada peraturan yang berlaku, menyelesaikan setiap permasalahan dalam pertandingan.

Sementara tugas penjaga garis adalah membantu wasit utama terutama dalam melihat bola yang keluar dari garis lapangan, menentukan off side dan tidaknya seorang pemain dan membantu wasit utama dengan memberikan pertimbangan kepada wasit utama apabila diminta.


Tugas Wasit Utama
 1. Menjaga dan menjalankan peraturan permainan serta memutuskan setiap gangguan atau perselisihan antara masing-masing regu.
 2. Mencatat semua kejadian selama berlangsungnya permainan.
 3. Memilikii kekuasaan yang tak terbatas untuk menghentikan permainan terhadap segala pelanggaran yang terjadi.
 4. Mengeluarkan setiap pemain yang berbuat kesalahan selama berlangsungnya permainan.
 5. Memberikan isyarat bahwa permainan dapat dimulai kembali setelah penghentian dari pelanggaran di atas.
 6. Menentukan apakah bola yang akan digunakan akan digunakan pertandingan memenuhi syarat atau tidak.

Tugas Pembantu Wasit/ Penjaga Garis
 1. Mengangkat bendera ke atas untuk menunjukkan bahwa bola keluar dari lapangan permainan.
 2. Menunjukkan jika bola melampaui garis gawang dan apakah tendangan sudut atau tendangan gawang yang akan diberikan.
 3. Menunjukkan pihak mana yang berhak untuk melakukan pelemparan ke dalam, tendangan sudut atau tendangan gawang.
 4. Menarik perhatian wasit terhadap permainan yang kasar.
 5. Memberikan pendapat mengenai permasalahan yang mungkin diminta oleh wasit utama.

Tugas Wasit Cadangan

Selain wasit utama dan hakim garis, ada satu wasit cadangan yang bertugas di luar lapangan pertandingan. Berikut ini tugas-tugas wasit cadangan.
 1. Menggantikan wasit dan hakim garis pada keadaan-keadaan tertentu.
 2. Mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pergantian pemain.
 3. Melarang official tim masuk ke dalam lapangan.
 4. Memberi isyarat pada wasit utama jika pertandingan telah selesai.
 5. Menerima isyarat dari wasit utama mengenai nilai (skor) dan penghentian permainan.
 6. Memberikan pendapat ketika diminta wasit utama.

Aturan lainnya: