Janji Perisai Diri

Kami Keluarga Silat Nasional Indonesia “PERISAI DIRI” berjanji:
  1. Bartaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
  3. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
  4. Patuh kepada perguruan dan melaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab asas dan tujuannya
  5. Memupuk rasa kasih sayang dan kekeluargaan diantara sesama anggota.

Aturan lainnya: